คุกกี้พีนัทบัตเตอร์มิโซ (Peanut Butter & Miso Cookies)

คุกกี้สูตรนี้ เกิดจากพีนัทบัตเตอรมีไม่พอ จึงมีการทดแทนบางส่วนด้วยมิโซ ผลที่ได้คือคุกกี้เนื้อหนึบที่มีรสเค็มมันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนของน้ำตาลทรายที่เคลือบตัวคุกกี้ ช่วยเพิ่มความกรอบให้กับผิวคุกกี้ได้เป็นอย่างดี

2 January 2023

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้