คุกกี้โคชูจัง (Gochujang Cookie)

ปรับมาจากสูตรคุกกี้ของเชฟ Eric Kim เพิ่มลูกเล่นสนุก ๆ ให้กับคุกกี้ โดยนำโคชูจังมาเพิ่มรสหวาน สอดแทรกลงในเนื้อคุกกี้ คุกกี้สูตรนี้ เป็นลักษณะบางกรอบ เวลาอบอย่าลืมเว้นระยะห่างกันพอสมควร อบเป็นชิ้นเล็กใหญ่ได้ตามใจต้องการเลยครับ

29 December 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้