ซี่โครงหมูตุ๋นเต้าเจี้ยว (Braised Pork Ribs with Soybean Paste)

ซี่โครงหมูตุ๋นจนเนื้อเปื่อยนุ่ม หลุดออกจากกระดูก รสหวานเค็มอ่อนๆ จากส่วนผสมของเต้าเจี้ยว

18 July 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้