ซี่โครงหมูปักกิ่ง (Peking Ribs)

ซี่โครงหมูปักกิ่ง เป็นเมนูจากเมืองนานกิง เมืองหลวงเก่า ซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซู แต่เหตุที่ชื่อเรียกว่า ซี่โครงหมูปักกิ่ง เพราะชื่อเมนูในภาษาจีน แปลตรงตัวว่า ซี่โครงหมูจากเมืองหลวง คนจึงเข้าใจว่ามาจากปักกิ่ง ซี่โครงหมูสูตรนี้ มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ผิวด้านนอกกรอบ จากการทอดสองครั้ง เคล้ามากับซอสมะเขือเทศปรุงรส หอมกลิ่นกระเทียมและน้ำมันงา

21 February 2024

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้