ซุปมิโซหอยตลับ (Clam Miso Soup)

ซุปมิโซรสกลมกล่อม โดดเด่นด้วยความหวานจากธรรมชาติของหอยตลับ

22 April 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้