ดอกจอก (Thai honeycomb cookies)

ขนมดอกจอก เป็นอีกขนมที่นิยมเสิร์ฟในงานเลี้ยง ปัจจุบันหารับประทานได้ยากขึ้น ในการทอดขนมดอกจอก ต้องอาศัยพิมพ์ขนมดอกจอก ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทำขนม เมื่อทอดจนกรอบ และพักให้เย็นลง สามารถเก็บได้ 3-5 วัน

25 June 2021

Chef/Host

กิจติยา แคดี (เชฟเก่ง)

สูตรอาหารในวีดีโอนี้