ตอติญ่ารับอรุณ (Breakfast Tortilla)

แรงบันดาลใจจากอาหารเช้าแบบอเมริกัน ปรับให้อยู่ในรูปแบบตอติญา

4 July 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้