ตะโก้วุ้นมะพร้าว (Thai Coconut Gel Pudding)

ตะโก้หอมมันที่โดดเด่นด้วยส่วนผสมของวุ้นมะพร้าวกรอบๆ อยู่ในเนื้อตะโก้ มาพร้อมกับหน้ากะทิ หอมมันข้นๆ

4 October 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้