ต้มมะระกระดูกหมู (Bitter Melon Soup with Pork Ribs)

ต้มมะระกระดูกหมู เมนูยอดนิยมของหลายครอบครัว เลือกมะระขนาดใหญ่ ใส่พริกไทยขาวให้เพียงพอ เท่านี้ ก็อร่อยแล้ว

25 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้