ถ้วยฟูน้ำตาลปี๊บ (Steamed Palm Sugar Muffin)

ขนมถ้วยฟูสไตล์มาเลย์ ที่มีชื่อว่า กูลา มาละกา ฮวด กล่วย (Gula Melaka Huat Kuih) ต้นตำรับจะใช้น้ำตาลกูลามาละกา (Gula Melaka) เป็นน้ำตาลท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงจากรัฐมาละกา ถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำตาลโตนดแทนได้

21 September 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้