ทาโกยากิ (Takoyaki)

ทาโกยากิ มีลักษณะเหมือนขนมครกลูกกลม สูตรนี้เป็นแบบดั้งเดิม จึงใช้ปลาหมึกยักษ์เป็นไส้ ในปัจจุบัน สามารถใส่ไส้ได้หลากหลายตามความต้องการ เช่น แฮม ปูอัด ข้าวโพด ชีส เป็นต้น

13 October 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้