น้ำพริกเผา (Nam Prik Pao)

น้ำพริกเผา อาหารที่สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ รวมถึงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร สามารถทำเก็บแช่เย็นได้

15 December 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้