บราวนี่ไบท์ (Brownie Bites)

บราวนี่ช็อกโกแลตเข้มข้น ในขนาดพอดีคำสองคำ ข้อดีของการทำเป็นชิ้นเล็กคือ ใช้เวลาอบที่สั้นลง ส่งผลให้บราวนี่ทุกชิ้นสุกเท่าๆ กัน สะดวก ไม่ต้องมาตัดเป็นชิ้น และไม่ต้องตัดขอบส่วนที่แห้งแข็งออก

9 September 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้