บะหมี่กรอบราดหน้ากุ้ง (Crispy egg noodles with prawn gravy)

ราดหน้าเป็นหนึ่งในอาหารจานเส้นแนวสตรีทฟู้ดยอดนิยม สำหรับสูตรนี้ ใช้กุ้ง และเสิร์ฟมากับบะหมี่กรอบ ความโดดเด่นอยู่ที่บะหมี่ที่ทอดกรอบๆ เคลือบด้วยน้ำราดหน้าข้นๆ

18 August 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้