ปลากะพงทอดเต้าเจี้ยว (Fried Seabass with Soybean Sauce)

แรงบันดาลใจจากเมนูคั่วพริกเกลือ เพิ่มเติมด้วยเต้าเจี้ยว เคล้ามากับปลากะพงทอดชิ้นใหญ่

29 June 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้