ปลาตะเพียนทอดน้ำปลาหวาน (Crispy Thai Carp with Sweet Fish Sauce)

ทางเลือกของอาหารเคียงน้ำปลาหวาน นอกจากปลาดุก และกุ้งแม่น้ำแล้ว ปลาตะเพียนทอดก็อร่อยและเข้ากันน้ำปลาหวานได้ดีเช่นกัน

9 June 2020

Chef/Host

เชฟ ธนากร พลอยสีชมพู

สูตรอาหารในวีดีโอนี้