ปวยเล้งซอสพีนัท (Spinach with Peanut Sauce)

แรงบันดาลใจจากเมนูผักโขมในน้ำสลัดงา หรือ โกมาเอะ (Gomaae) เมนูผักเคียงยอดนิยมของญี่ปุ่น ปรับให้ง่าย และเอาใจคนชอบรสของพีนัทบัตเตอร์ โดยใช้เป็นส่วนประกอบแทนงาบด ให้ความหอมมันอร่อยไม่แพ้กัน

23 February 2024

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้