ปีกไก่หม่าล่าทอดลมร้อน (Air-fryer Mala Chicken Wing)

ปีกไก่ทอดในหม้อทอดลมร้อน ใช้เวลาไม่นาน เครื่องปรุงรสเพียงแค่ 3 อย่าง อร่อยได้ในรสหม่าล่า

30 December 2020

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้