ปีกไก่เหล้าแดง (Sticky wine glazed chicken wings)

ปีกไก่เหล้าแดง เป็นเมนูที่นิยมรับประทานเป็นกับแกล้ม เหล้าแดงสื่อถึงเหล้าที่มีสีแดง เช่น วิสกี้ บรั่นดี หรือแม้กระทั่งเหล้าจีน

26 July 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้