ผักดอง (Pickled vegetables)

นอกจากรับประทานเป็นเครื่องเคียง ผักดองยังสามารถใช้เป็นอาหารว่างรับรองแขกได้ด้วย ทำติดตู้เย็นไว้ กรอบนานเป็นเดือน

13 August 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้