ผัดหมูโลด (Stir fry pork with Thai herb)

ผัดหมูโลด หรือหมูผัดน้ำพริกแกง เป็นเมนูที่ประยุกต์มาจากเมนูอาหารไทยโบราณของครอบครัวบ้านเจริญงาม โดดเด่นด้วยความเผ็ดร้อนของพริก และความหอมของลูกผักชี และยี่หร่า ที่ค่อยๆ ผัดจนเข้าเนื้อหมู

4 August 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้