ผัดไทยกากหมู (Pork Crackling Pad Thai)

4 March 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้