พอร์คชอปคั่วพริกเกลือ (Salt and Pepper Pork Chops)

เนื้อส่วนพอร์คชอป นำมาทอดให้กรอบด้านนอก คั่วกับพริกเกลือหอมๆ

16 March 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้