มอนิ่งกรีนจูซ (Morning Green Juice)

น้ำผักผลไม้สีเขียวสวย ที่รวมผักผลไม้หลากหลาย นอกจากดื่มเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ จะสกัดใส่ขวดแช่เย็นไว้ ก็ดื่มสดชื่นได้ทั้งวันเช่นกัน

8 November 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้