มัสมั่นไก่ทอด (Fried Massaman Puff)

แป้งทอดสอดไส้ไก่ในรสมัสมั่น ทำเป็นชิ้นเล็กๆ ทอดจนกรอบดี

8 June 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้