มินิคีชลอเรน (Mini Quiche Lorraine)

คีชลอเรน หรือ ทาร์ตเบคอนสไตล์ฝรั่งเศส มาในรูปแบบมินิพอดีคำ ใช้เวลาในการอบไม่นาน เหมาะกับเป็นอาหารว่างในงานสังสรรค์

28 April 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้