ยำวุ้นเส้นกับมะเขือม่วง

เมนู ยำวุ้นเส้นกับมะเขือม่วง จากรายการ 9 Society ออกอากาศวันที่ 31/08/09

19 January 2012

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร