รามยอนหน้ากุ้งซอสพริกกระเทียม (Chili Garlic Shimp Ramyeon)

กุ้งผัดพริกกระเทียมสไตล์จีน รสจัดจ้าน เสิร์ฟมาในรูปแบบเมนูเส้น โดยราดหน้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี หรือรามยอน

8 November 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้