ลาบเป็ดย่าง (Roasted Duck Larb)

เอกลักษณ์ของลาบเป็ดย่าง คือความหอมจากกลิ่นย่างของเป็ด ผสมผสานกับจุดเด่นของลาบ ที่มีความหอมของข้าวคั่ว นำด้วยความเผ็ด ตามด้วยความเปรี้ยว

15 January 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้