ลูกชิ้นเนื้อผัดหน่อไม้ (Stir-fried Beef Balls with Bamboo Shoot)

ลูกชิ้นเนื้อเด้งๆ ผัดกับหน่อไม้ ปรุงง่ายๆ ด้วยเครื่องปรุงรสพื้นฐานและพริกเหลือง หอมกลิ่นใบโหระพา

3 September 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้