วิธีการทำน้ำปูนใส

วิธีทำน้ำปูนใส เคล็ดลับภูมิปัญญาไทยที่ทำให้ขนมไทยของเรามีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร