วิธีการทำไข่ทอดน้ำ (Poached Eggs)

Tips : วิธีการทำไข่ทอดน้ำ (Poached Eggs)

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร