วิธีการลอกเปลือกอัลมอนด์ดิบ

วิธีการลอกเปลือกอัลมอนด์ดิบ

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร