วิธีการเก็บอาหารด้วยการทำสูญญากาศ

วิธีการเก็บอาหารด้วยการทำสูญญากาศ

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร