วิธีการแยกไข่แดงไข่ขาว

วิธีการแยกไข่แดงไข่ขาว

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร