วิธีการใช้ shaker และการรักษาอุณหภูมิแก้ว

Tips วิธีการใช้ shaker และการรักษาอุณหภูมิแก้ว

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร