วิธีการไล่ความชื้นสาหร่ายแผ่น

วิธีการไล่ความชื้นเพื่อให้สาหร่ายกลับมากรอบ

31 October 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร