วิธีลบคราบกาวสติ๊กเกอร์ออกภาชนะ

วิธีลบคราบกาวสติ๊กเกอร์ออกภาชนะ

2 January 2012

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้