วิธีหั่นผักแบบจูเลียนแและเบตโทเน่

วิธีหันผักแบบจูเลียนแและเบตโทเน่

31 August 2016

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร