สลัดมันฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Potato Salad)

สลัดมันฝรั่ง เป็นสลัดที่ไม่มีผักใบ นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียง สลัดมันฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่นโดดเด่นด้วยมายองเนสสไตล์ญี่ปุ่น หวาน ๆ มัน ๆ สามารถใส่แฮม เบคอน หรือข้าวโพดหวาน

17 October 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้