สลัดแตงกวาญี่ปุ่นบุบ (Smashed Japanese Cucumber Salad)

สลัดแตงกวาง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที รสชาติสดชื่น ใช้แตงกวาญี่ปุ่นผลยาว นำไปบุบด้วยสันมีดให้เนื้อแตก เพื่อให้ดูดซึมน้ำสลัดได้ดีมากขึ้น

20 June 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้