ส้มตำเผือกทอด Spicy Taro Crisp

เผือกทอด นำมาเคล้ากับน้ำส้มตำ โดดเด่นที่ความกรุบกรอบของตัวเผือก ที่เข้ากับน้ำส้มตำได้อย่างดี

28 January 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้