หมี่ผัดสิงค์โปร์ (Singapore Mei Fun)

หมี่ผัดสิงค์โปร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสิงค์โปร์แต่อย่างใด แต่เป็นอาหารจีนกวางตุ้งที่ได้รับความนิยม จุดเด่นอยู่ที่เส้นหมี่ขาวนุ่ม ๆ ที่หอมด้วยผงกะหรี่ ผัดมากับกุ้ง และแฮม หรือบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นกุนเชียงหรือหมูแดง

19 July 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้