หมูสับนึ่งปลาหมึกกรอบ (Steamed minced pork with squid)

อาหารง่ายๆ สไตล์จีนกวางตุ้ง โดดเด่นที่เนื้อปลาหมึกกรอบที่แทรกอยู่ในเนื้อหมูสับ สูตรนี้ เพิ่มไข่แดงเค็มลงไปตัดรสให้มีมิติเพิ่มมากขึ้น

3 August 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้