หมูสามชั้นคั่วพริกกระเทียม (Chilli Garlic Pork Belly)

หมูสามชั้นนุ่มนอกกรอบใน คั่วมากับกระเทียมหอม ๆ และพริกสด

19 April 2023

Chef/Host

สูตรโดย : พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้