หัวปลีทอดซอสมะขาม (Crispy Banana Blossom with Tamarind Sauce)

แรงบันดาลใจจากยำหัวปลี และกุ้งทอดซอสมะขาม ปรับเป็นหัวปลี และเพิ่มเนื้อไก่บดในซอสมะขามเพื่อให้ได้โปรตีนที่หลากหลาย

14 January 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้