อูด้งน้ำมันพริก (Chile-Oil Udon)

อูด้ง เคล้ามากับซอสน้ำมันพริกกระเทียม และกุยช่ายผัด เพื่อให้เป็นเมนูเส้นรสจัดจ้านสไตล์มังสวิรัติ

16 January 2023

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้