เครปนูเทลล่ากล้วยหอม (Banana and Nutella Crepe)

เครปกรอบ สอดไส้นูเทลล่า และกล้วยหอม

7 January 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้