เคล็ดลับการทอดใบกะเพรา

เคล็ดลับการทอดใบกะเพรา

7 January 2013

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้