เต้าหู้กรอบซอสเผ็ด (Crispy Tofu in Spicy Sauce)

เต้าหู้ทอดราดซอสมักจะคงความกรอบได้ไม่นาน เมนูนี้จึงนำวิธีการทำไก่ทอดสไตล์ เกาหลีมาประยุกต์ใช้กับเต้าหู้ ทำให้ออกมาเป็นเต้าหู้ทอดที่จะคงความกรอบหลังคลุกซอส

2 February 2022

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้